Våre psykologer

Kaja Asbjørnsen Betin
Autorisert klinisk psykolog og virksomhetsleder ved Vitale psykologsenter. Kaja har en bred erfaringsbakgrunn innen utredning og behandling av ungdom og voksne med mildere og mer alvorlige psykiske plager/lidelser. Videre har hun bakgrunn fra offentlig familievernkontor, i tillegg til erfaring som privatpraktiserende parterapeut og kursholder. Kaja er for tiden under videreutdanning i henholdsvis kognitiv atferdsterapi og emosjonsfokusert terapi for par. Kaja er også styreleder i Psykologenes Forening for Digital Helse (DigPsyk), og ivrer for å bidra til utviklingen av digitale verktøy og hjelpemidler innen psykisk helse- feltet. Kaja tilbyr individualsamtaler, parterapi og kurs innen temaene samliv og kognitiv mestring. Kaja tilbyr samtaler ved avdelingene på Lysaker og i Ski.
Kaja offers therapy in English.
E-post: kaja@vitale.as. Direkte telefon: 48343324.
Rebecka Mikkelsen
Autorisert klinisk psykolog. Rebecka har erfaring med nevropsykologisk utredning, samt behandling av mennesker som befinner seg i en eksistensiell livskrise. Hun har tidligere vært tilknyttet Ullevål sykehus der hun har bistått med psykologisk kunnskap om sykelig overvekt, samt drevet psykoedukasjon i grupper for denne pasientgruppen. Rebecka har erfaring med kognitiv- og narrativ terapi, og tilbyr behandling til individer med milde og moderate psykiske lidelser. Utover dette har Rebecka erfaring med å holde seminarer, og finner stor glede i å formidle psykologisk kunnskap til allmennheten gjennom publisering av artikler. Rebecka tilbyr behandling ved vår avdeling på Jessheim.
E-post: rebecka@vitale.as
Lene Caroline Ljosland Kvålseth
Autorisert klinisk psykolog. Lene er utdannet ved Universitetet i Bergen og har erfaring med en rekke ulike psykologiske lidelser og tilstandsbilder. Blant annet har hun arbeidet ved Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) innen et lavterskeltilbud for studenter med angst og depresjon. Lene har som hovedfokus å arbeide målrettet og strukturert for at klienten skal få mest mulig ut av terapien, samtidig som hun tar i bruk forskningsbaserte metoder. Lene tilbyr samtaler ved våre avdelinger på Lysaker og Sørumsand.
Ulrike Ødegård
Autorisert klinisk psykolog. Ulrike har erfaring med behandling av mennesker som befinner seg under sterkt livspress. Hun har videre erfaring med behandling og utredning av psykiske lidelser som angst, depresjon og ADHD. Ulrike har erfaring med og tilbyr terapi basert på kognitive metoder og tilknytningsforskning. Hun har erfaring med en bred aldersgruppe og tilbyr terapi til voksne, barn, ungdom og familier. Ulrike tilbyr konsultasjoner ved vår klinikk på Lysaker. Ulrike er i permisjon i perioden 23.10.2017 til 15.01.2018.
Håvard Steinde
Autorisert klinisk psykolog. Håvard har erfaring med behandling av varierte psykiske problemer. Dette inkluderer bla behandling av angst, milde til moderate depresjoner, stress relaterte vansker som utbrenthet og nedstemthet. Håvard er opptatt av menneskets iboende potensiale for vekst, og er derfor interessert i alle verktøy og tilnærminger som kan bidra med å hjelpe personer å vokse. Han har derofr en helhetlig tilnærming til terapi til terapi og bruker elementer fra kognitiv, emosjonfokusert, og mindfulness basert terapi. Han har holdt flere kurs om mindfulness (oppmerksomt nærvær) og har selv praktisert dette i 3 år, inkludert lengere intensive perioder med praksis. Håvard tilbyr behandling med ungdom og voksne, og tar imot klienter ved Vitales avdeling i Nittedal.
Håvard kan kontaktes på E-post: havard@vitale.as eller tlf 93221404
Knut Ivan Rasmussen
Autorisert klinisk psykolog med kompetanse i klinisk psykologi og organisasjonspsykologi. Rasmussen har bred erfaring som klinisk psykolog, både fra allmennpsykiatri og fra privat praksis. Rasmussen har også betydelig erfaring med psykologiske utfordringer knyttet til angst, depresjon og ofte relatert selvfølelsesproblematikk. For øvrig har Rasmussen betydelig ekspertise når det kommer til motivasjonsvansker. Livet byr på mange vanskelige utfordringer for oss mennesker. Noen av disse utfordringene bidrar til at vi trekker oss inn i oss selv og begynner å tenke, føle og handle på måter som er destruktive. Rasmussen er opptatt av å hjelpe den enkelte bli så klar over som mulig hvordan han eller hun hindrer seg selv i å ha det bra, for så å hjelpe ham eller henne endre på dette. På den måten jobber Rasmussen læringfokusert. Rasmussen tilbyr konsultasjoner ved vår klinikk på Lysaker.
Sandra Ramon Melo
Autorisert klinisk psykolog. Sandra har erfaring med utredning og behandling av mennesker med ulike psykiske plager og psykiske lidelser. Sandra tilbyr behandling til mennesker som sliter med blant annet depresjon, angst, PTSD, rus-og avhengighet. Sandra har erfaring med ulike aldersgrupper, hun tar i mot unge voksne, voksne og eldre. Sandra har erfaring med kognitiv terapi og tilpasser terapiformen til hver enkelt person, avhengig av personens behov, problematikk, personlighet eller tilstand han/hun befinner seg i. I tillegg har Sandra god erfaring innen nevropsykologisk utredning og spesialiserer seg i Klinisk nevropsykologi. Sandra tilbyr også konsultasjoner på spansk. Sandra tilbyr konsultasjoner på kveldstid ved vår klinikk på Lysaker. Direkte telefon: 45113005.
Henrik Herrebrøden
Autorisert klinisk psykolog. Henrik har i flere år arbeidet som rådgiver for idrettsutøvere gjennom eget foretak. Når det gjelder faglig forankring er han sterkt inspirert av kognitiv psykologi. I sitt arbeid er Henrik opptatt av hvordan tanker og atferd påvirker livskvalitet. I tillegg til å tilby konsultasjoner til individer og par, holder Henrik en rekke foredrag og kurs for ulike grupper, organisasjoner og bedrifter. Henrik tilbyr konsultasjoner ved vår klinikk i Lillestrøm. Direkte tlf: 99332421

Nga Thi Lam
Autorisert klinisk psykolog. Erfaring innen arbeid med barn, ungdom og voksne. Nga har videre erfaring innen utredning og barnevernfaglig problemstillinger. Hun tilbyr behandling, tiltak og veiledning. Nga veileder også i Circle of Security. Nga tilbyr konsultasjoner på kveldstid ved vår klinikk i Ski.

Kristin Kloster
Kristin har bred erfaring med forebygging og behandling av lettere og moderate psykiske helsevansker. Hun har jobbet flere år i kommunehelsetjenesten og har undervist om en rekke normalpsykologiske temaer i tillegg til å jobbe med individualterapi. Kristin har holdt en rekke kurs om blant annet mestring av stress, smerte, og søvnvansker. Kristin har jobbet spesielt mye med psykiske helseplager som stress, søvnvansker, angst, nedstemthet og selvfølelsesproblematikk. Kristin tar utgangspunkt i en kognitiv tilnærming med fokus på psykoedukasjon, konkrete verktøy og hjelp til selvhjelp. Kristin tilbyr konsultasjoner via vår onlineklinikk.