Stressmestring for bedrifter

Mange har opplevd fordelen ved vårt opplegg som heter stressmestring for bedrifter. Grunnmuren i enhver bedrift er dets ansatte, og derfor er det også viktig og hele tiden sørge for at de er motiverte, engasjerte og effektive. Med stressmestring for bedrifter får de ansatte en rekke effektive verktøy som kan bidra til en triveligere og mer effektiv arbeidsplass.

I nyhetene er det jevnlig innslag om hvordan stress, både privat og på jobb, fører til sykefravær og nedsatt produktivitet og motivasjon. Ved å bidra med en økt kunnskap omkring psykologi er det enklere å hjelpe bedrifter med stressmestring.

Når vi arbeider med stressmestring i samarbeid med bedrifter kan vi sørge for individuelt tilpassede opplegg som er skreddersydd for deres spesifikke behov. Ut fra hva dere ønsker kan vi arrangere seminarer, workshops og individuelle samtaler som bidrar til at alle ansatte oppnår en bedre arbeidshverdag.

Stressmestring og faste psykologavtaler for bedrifter


I tillegg til stressmestring for bedrifter har vi også en rekke andre tilbud som blant annet konflikthåndtering, lederveiledning og psykologavtaler. Dette er tilbud som sikrer at de ansatte får tidlig hjelp, og dermed er det bedre muligheter for å løse problemet hurtig. En avtale med Vitale om stressmestring bidrar derfor til et hyggeligere og mer effektiv arbeidsmiljø.