Psykolog bidrar til selvutvikling

Vitale AS tilbyr psykolog med kompetanse på selvutvikling og personlige vekstprosesser. Mange tror at det kun er mennesker med psykiske lidelser som går til psykologer, noe som ikke stemmer. En stor del av vårt arbeid omhandler normalpsykologi. Kanskje har du ingen store problemer, men du ønsker at en psykolog kunne hjelp deg til selvutvikling og inspirasjon.

Når du kommer til vår psykolog og ønsker fokus på selvutvikling, vil vi sette opp en plan sammen for hva som vil være fokusområder i samtalene. Her er det alltid høyt under taket, og rom for refleksjon og personlig utvikling. Under disse samtalene vil vi sammen fokuserer og arbeide med å sette i gang endringsprosesser som frigjør ressurser, bidrar til bedre læring og måloppnåelse.

Vår psykolog vil arbeide med selvutvikling og på denne måten finne gode prosesser som man kan bruke også senere i livet. Målet er at disse samtalene vil bidra til at du føler deg mer inspirert og motivert til å ta tak i ditt eget liv.

Psykolog og selvutvikling - Hva snakker vi om?


Det varierer naturligvis hva vi snakker om når du kommer til vår psykolog for selvutvikling, men typiske temaer er blant annet å finne balanse mellom familie, jobb og personlig vekst, kartlegging av potensiale, livsstilsendringer, stressmestring og prestasjonsangst. Vår psykolog vil alltid ha din selvutvikling i fokus under samtalene.