Psykolog med bedriftsavtaler

Stadig flere virksomheter oppdager fordelene ved å ha en psykolog med bedriftsavtaler. Vitale har erfarne psykologer med en bred bakgrunn og høy kompetanse som sikrer at dine ansatte får hurtig hjelp når de trenger det. Dersom man har en psykolog med bedriftsavtaler kan problemer og utfordringer løses raskere.

I et stadig hurtigere samfunn blir det stilt mange krav til oss, både privat og i arbeidslivet. En psykolog med bedriftsavtaler bidrar til at virksomhetens aller viktigste ressurser blir godt tatt vare på slik at de også kan konsentrere seg fullt og helt om sine arbeidsoppgaver.

En psykolog med bedriftsavtaler vil først og fremst konsentrere seg om hvert enkelt individ, men vi har også opplegg der flere kan delta samtidig. Disse handler om stressmestring, konflikthåndtering og lederveiledning.

Samtaleemner - psykolog med bedriftsavtaler


Det er naturligvis helt individuelt hva man behøver hjelp med, og derfor har vår psykolog med bedriftsavtaler fokus på den enkeltes utfordringer. Dette kan typisk være temaer som handler om søvnproblemer, forskjellige typer angst, problemer med å håndtere stress, tyngre og lettere depresjoner og alt annet som man behøver hjelp med.