Psykolog for bedrifter

Med en fast psykologavtale for bedrifter vil de ansatte, virksomhetens absolutt viktigste ressurs, alltid være sikret hurtig og profesjonell hjelp når det skulle være nødvendig. Det er vanskelig å konsentrere seg hundre prosent om arbeidsoppgavene når man ikke er i balanse, men med psykolog for bedrifter kan man få den nødvendige hjelpen med en gang.

I de siste årene har mental helse fått stadig mer oppmerksomhet, og de aller fleste går gjennom minst en større krise i livet. Mange synes det er vanskelig å be om hjelp, og derfor er vår avtale med psykolog for bedrifter så viktig for mange. Jo tidligere man får hjelp, jo større er sannsynligheten for å hurtig oppnå positive resultater. Psykiske lidelser er den nest største årsaken til sykemelding og koster næringslivet store penger.


Psykolog for bedrifter er et viktig og betydningsfullt HMS- og bedriftshelsetjenestetilbud som fokuserer på de ansattes mentale helse, trivsel og sunnhet. I tillegg til vanlig psykolog for bedrifter, tilbyr vi også mer spesifikke opplegg som for eksempel kan dreie seg om konfliktløsning, stressmestring og lederveiledning.

Ulike temaer med psykolog for bedrifter


Alle mennesker er forskjellige og vi har alle våre egne problemer og utfordringer vi kjemper mot. Temaer som en psykolog for bedrifter kan jobbe med er blant annet stress, søvnproblemer, omorganisering, samlivsbrudd, krisehåndtering, depresjon, angst og livsstilsendringer. Alt som blir sagt i disse samtalene blir naturligvis mellom den ansatte og vår psykolog.