Veiledet selvhjelp

Er du plaget av angst eller depresjon i mildere grad? Har du tid og overskudd til å benytte deg av selvhjelpsressurser i form av bøker, internettprogrammer og/eller brosjyrer? Har du tro på at du i stor grad kan hjelpe deg selv, så lenge du mottar veiledning fra en kompetent og erfaren behandler?

Veiledet selvhjelp er en behandlingstilnærming bestående av anbefalt egenaktivitet kombinert med oppfølgingssamtaler hos psykolog. Forskning viser at en slik tilnærmning kan være effektiv ved milde angst-og depresjonstilstander. Tilnærmingen kan også ha stor nytte ved høy grad av uro/bekymring eller tristhet/negativ tankegang, selv om man kanskje ikke oppfyller kriteriene for en psykisk lidelse. Dette er derfor et tilbud som passer deg som opplever at hverdagen er strevsom, men som ikke ønsker eller tror du har behov for et tradisjonelt behandlingsforløp.

Ved veiledet selvhjelp blir du først invitert til en screeningsamtale hos en av våre psykologer. Her finner vi sammen ut av hva dine vanskeligheter består i og hvilket omfang det dreier seg om. Basert på resultatene av screeningen, utarbeides et selvhjelpsopplegg spesielt tilpasset dine behov. Dersom screeningen avdekker at du kan ha behov for mer omfattende psykologisk bistand, vil psykologen informere deg om dette og begrunne hvorfor. Du vil da få tilbud om et behandlingsforløp av mer tradisjonell karakter.

Selvhjelpsopplegget vil bestå av anbefalte selvhjelpsressurser (fortrinnsvis bøker, internettprogrammer og/eller brosjyrer/informasjonsmateriell) samt et visst antall oppfølgingstimer hos psykolog. I samtalene vil du få anledning til å motta veiledning på de områder av opplegget du opplever som utfordrende, og du kan stille spørsmål og be om råd. Antallet oppfølgingssamtaler avtales med psykologen, enten ved oppstart eller fortløpende. Pris per konsultasjon for screening- og oppfølgingssamtaler er den samme som for individuell bistand for øvrig. Det anbefales at det settes av en dobbeltime til screeningsamtalen, for å rekke gjennom både kartlegging av symptomer og planlegging av forløpet.

Ta kontakt med oss på telefonnummer 02404 eller benytt vårt kontaktskjema for mer informasjon og bestilling av time. Du kan også stille spørsmål via live chat dersom en av våre psykologer er pålogget.