Mange forbinder psykologsamtaler med behandling av psykiske lidelser. Du behøver imidlertid ikke å ha en psykisk lidelse for å ta kontakt med oss. Normalpsykologi er en like stor del av faget vårt.
Det er ikke sikkert du har de helt store problemene, men heller vil bli inspirert til å utvikle deg selv.

Samtaleterapi gir rom for refleksjon og personlig utvikling. Vi har fokus på endringsprosesser som kan frigjøre ressurser, bidra til læring og bistå med måloppnåelse. Terapi fremmer gode vekstprosesser som man kan dra nytte av videre i livet.
Temaer kan for eksempel være:
  • Finne balanse mellom familieliv, karriere og personlig vekst
  • Kartlegging av ressurser og potensiale
  • Livsstilsendringer
  • Stressmestring