Vitale psykologsenter tilbyr samtaler med fokus på kommunikasjon og samhandling i familien. Familien er et system av flere individer som påvirker hverandre. Når ett eller flere familiemedlemmer ikke trives påvirker det hele familien.

Vi jobber ut fra metoder som utforsker samspillsmønsteret i familien. Familieterapi kan snu negative mønstre som åpner opp for en bedre dialog og relasjon mellom familiemedlemmene.
Aktuelle temaer kan være:
  • Konfliktløsning
  • Bedring av kommunikasjon
  • Foreldre, barn og ungdom som strever med samspillet i familien
  • Utfordringer med dine, mine og våre barn
  • Samarbeid etter samlivsbrudd
  • Barnet har en diagnose eller spesielle behov
  • Fysisk/ psykisk sykdom i nær familie
  • Atferdsvansker
  • Vanskelig rolle som pårørende
  • Familier i endring