Psykologsenteret tilbyr et bredt spekter av tjenester av høy kvalitet til privatklienter. Alle er unike, og vårt mål er å tilpasse behandlingen til den enkelte ut fra veldokumenterte metoder.

Det er mange årsaker til at mennesker søker psykologhjelp. Livet er fullt av uforutsette hendelser som kan være vanskelige å mestre. Utfordrende livssituasjoner kan noen ganger bringe oss ut av likevekt. Mange har derfor stor nytte av en samtalepartner i slike perioder.

Uansett om du har en psykisk lidelse som krever behandling eller om du bare trenger noen å snakke med, står våre psykologer klare til å bistå deg. Vi møter mennesker i alle aldre med varierte livssituasjoner og ulike små og store utfordringer. Ved behov bistår vi også med henvisning videre til spesialiserte instanser, og om ønskelig kan vi inngå samarbeid med fastelege eller annet helsefaglig personell underveis.

Psykologsenteret tilbyr behandling for blant annet:
 • Lav selvtillit/selvfølelse
 • Utfordringer på arbeidsplassen
 • Utfordringer i samlivet
 • Relasjonelle vansker
 • Sosial angst
 • Prestasjonsangst
 • Bekymringsangst
 • Panikkangst
 • Fobier
 • Depresjon/nedstemthet
 • Vedvarende smerter
 • Tvangslidelser
 • Traumer
 • Søvnforstyrrelser
 • Sorg