Psykologsenteret tilbyr et bredt spekter av tjenester av høy kvalitet til privatklienter. Alle er unike, og vårt mål er å tilpasse behandlingen til den enkelte ut fra veldokumenterte metoder.

Det er stor variasjon i årsaker til at mennesker søker psykologhjelp. Livet er fullt av uforutsette hendelser som kan være vanskelige å mestre. Utfordrende livssituasjoner kan noen ganger bringe oss ut av likevekt. Mange har derfor stor nytte av en samtalepartner i slike perioder.


Psykologsenteret tilbyr behandling for blant annet:
 • Lav selvtillit/selvfølelse
 • Uro og nervøsitet
 • Prestasjonsangst
 • Vansker med å sette grenser
 • Utfordringer i jobbsituasjon
 • Utfordringer i samlivet
 • Depresjon/nedstemthet
 • Angst/bekymring
 • Fobi
 • Tvangslidelser
 • Traumer
 • Søvnforstyrrelser
 • Sorg
 • Komplett ADHD utredning