Vitale psykologsenter tilbyr utredning og behandling av barn og ungdommer i alle aldre. Vi gjør oppmerksomme på at ved behandling av yngre barn med psykiske/atferdsmessige vansker, vil det som regel være naturlig og nødvendig å involvere foreldrene aktivt i behandlingsforløpet. I slike tilfeller er samtalene å anse som familiesamtaler, og prises også deretter.

Felles for barn og unge som kommer til oss er at de opplever følelsesmessige problemer som skaper vanskeligheter i hverdagen. Tidlig behandling kan skåne barn for psykiske vansker senere i livet. Vitale psykologsenter legger til rette for gode møter med barn, ungdom, og foreldre.

Vi har fokus på nært samarbeid med foreldre, og ønsker at hele familien er inkludert i utrednings- og behandlingsprosessen. De første samtalene benyttes til å skaffe god oversikt over situasjonen til barnet/ungdommen. Etter at vi har dannet oss et bilde av problemstillingen, skreddersyr vi behandlingen for ditt barn/din ungdom.

Vitale psykologsenter kan også tilby rådgivning til øvrige instanser som er involvert i barnets liv dersom foreldrene ønsker dette.

Utredning og behandling av barn og ungdom under 15 år tilbys ved våre avdelinger på Lysaker og i Ski.

NB! Per nå tilbys oppfølging kun til barn over 12 år, da en av våre psykologer for tiden er i permisjon.
Psykologsenteret tilbyr blant annet behandling for:
  • Tristhet
  • Angst
  • Ettervirkninger av skremmende hendelser
  • Forstyrret søvn
  • Lav selvfølelse
  • Tvang
  • Uro
  • Sinne
  • Vansker i relasjon til foreldre, søsken eller venner