Vitale Psykologsenter tilbyr utredning og behandling av barn og ungdommer fra 8 år og oppover.

Felles for barn og unge som kommer til oss er at de opplever følelsesmessige problemer som skaper vanskeligheter i hverdagen. Tidlig behandling kan skåne barn for psykiske vansker senere i livet. Vitale legger til rette for gode møter med barn, ungdom, og foreldre.

Vi har fokus på nært samarbeid med foreldre, og ønsker at hele familien er inkludert i utrednings- og behandlingsprosessen. De første samtalene benyttes til å skaffe god oversikt over situasjonen til barnet/ungdommen. Etter at vi har dannet oss et bilde av problemstillingen, skreddersyr vi behandlingen for ditt barn/din ungdom.

Vitale Psykologsenter kan også tilby rådgivning og konsultasjonstjenester til øvrige instanser som er involvert i barnets liv dersom foreldre skulle ønske dette.
Psykologsenteret tilbyr behandling for:
 • Tristhet
 • Angst
 • Separasjonsangst
 • Ettervirkninger av skremmende hendelser
 • Forstyrret søvn
 • Lav selvfølelse
 • Tvang
 • Uro
 • Tics/Tourettes syndrom
 • Sinne
 • Vansker i relasjon til foreldre, søsken eller venner