Vitale psykologsenter tilbyr utredning og behandling av barn og ungdommer i alle aldre. Vi gjør oppmerksomme på at ved behandling av yngre barn med psykiske/atferdsmessige vansker, vil det som regel være naturlig og nødvendig å involvere foreldrene aktivt i behandlingsforløpet. I slike tilfeller er samtalene å anse som familiesamtaler, og prises også deretter.

Felles for barn og unge som kommer til oss er at de opplever følelsesmessige problemer som skaper vanskeligheter i hverdagen. Tidlig behandling kan skåne barn for psykiske vansker senere i livet. Vitale legger til rette for gode møter med barn, ungdom, og foreldre.

Vi har fokus på nært samarbeid med foreldre, og ønsker at hele familien er inkludert i utrednings- og behandlingsprosessen. De første samtalene benyttes til å skaffe god oversikt over situasjonen til barnet/ungdommen. Etter at vi har dannet oss et bilde av problemstillingen, skreddersyr vi behandlingen for ditt barn/din ungdom.

Vitale psykologsenter kan også tilby rådgivning til øvrige instanser som er involvert i barnets liv dersom foreldrene ønsker dette.

Utredning og behandling av barn og ungdom under 15 år tilbys ved våre avdelinger på Lysaker og i Ski.

NB! I tidsrommet 23.10.2017 til 01.01.2018 vil vi kun tilby oppfølging av barn under 15 år ved vår avdeling i Ski, da en av våre psykologer er i permisjon i den angitte perioden.
Psykologsenteret tilbyr behandling for:
 • Tristhet
 • Angst
 • Separasjonsangst
 • Ettervirkninger av skremmende hendelser
 • Forstyrret søvn
 • Lav selvfølelse
 • Tvang
 • Uro
 • Tics/Tourettes syndrom
 • Sinne
 • Vansker i relasjon til foreldre, søsken eller venner