Vi gjør oppmerksomme på at våre psykologer ikke har refusjonsavtale med det offentlige. Undersøkelser og behandling må derfor betales i det hele av den enkelte, NAV, forsikringsselskaper eller andre oppdragsgivere. Det er muligheter for å få dekket kostnader til terapi via helseforsikring. Vi har avtale med Sparebank 1 helseforsikring, Vertikal helseassistanse og IF helseforsikring.

PRISLISTE
Individuell bistand dagtid:
1050kr
(50 min)
Individuell bistand dagtid dobbeltime:

1750 kr
(90 min)
Individuell bistand kveld f.o.m. 16:00:
1250 kr
(50 min)
Individuell bistand kveld dobbeltime:

1950kr
(90 min)
Individuell bistand helg:
1450 kr
(50 min)
Individuell bistand helg dobbeltime:

2150 kr
(90 min)
Familie/Parsamtale dagtid:
1450 kr
(50 min)
Familie/Parsamtale dagtid dobbeltime:
2050 kr (90 min)
Familie/Parsamtale kveld f.o.m. 16:00:
1650 kr
(50 min)
Familie/ Parsamtale kveld dobbeltime:

2250 kr
(90 min)
Familie/Parsamtale helg:
1850 kr
(50 min)
Familie/ Parsamtale helg dobbeltime:
2450 kr
(90 min)
Attest/erklæring:
350 kr
Henvisning/epikrise: 650 kr
Kurs: se informasjon for det enkelte kurs

Samme priser gjelder uavhengig av type samtale (terapi/utredning/selvutvikling/rådgivning) og møtested (online/kontor).
Betaling
Betaling skjer fortløpende etter endt samtale. Vi tar kun imot kort.

Uteblivelse/ Avbestilling
Avbestilling må skje så tidlig som mulig, men senest 48 timer før oppsatt avtale. Timefristen gjelder for virkedager, slik at du må avbestille på torsdag dersom du har time på en mandag. Avbestilling kan skje muntlig eller skriftlig, men må bekreftes av oss for å anses som gyldig. Dersom du ikke avbestiller innen fristen, eventuelt ikke møter til avtalen, må du betale timen i sin helhet. Dette gjelder også ved sykdom.

Næringsliv og bedrifter
Pris etter avtale.