Parsamtaler for en sunnere relasjon

Vårt tilbud om parsamtaler passer for par som har en tøff periode eller søker å utvide sin relasjon et steg videre. For mange handler parsamtaler om å få til en bedre kommunikasjon mellom partene, og mange opplever også at de ser situasjonen fra en annen vinkel når det er en objektiv fagperson til stede.

Hva vi snakker om under parsamtaler varierer naturligvis fra par til par, men typiske eksempler temaer vi jobber (mye/ ta vekk mye) med er hyppig krangling, problemer med tillit, savn av nærhet, utroskap og sjalusi. Dette er bare de mest vanlige temaene under parsamtaler, men det avhenger av hvert par hva vi snakker om og jobber med.

For par med barn kan det også være vanskelig i det barna flytter ut. Her fokuserer våre parsamtaler seg på hvordan man lever livet videre etter at barna blir unge voksne. Vi hjelper også par som vurderer å gå fra hverandre eller som opplever store uenigheter i forhold til oppdragelse og foreldreroller.

Bedre kommunikasjon via parsamtaler


I nesten alle parsamtaler opplever man at en av faktorene til uenighet og splittelse i et par, handler om kommunikasjon. Eller kanskje mangel på den. Våre parsamtaler gir dere verktøy og kunnskap som bidrar til en mer åpen og ærlig kommunikasjon. Vi tilbyr også familiesamtaler og behandling for barn og unge.