Kurs i kognitiv mestring

Det settes ikke opp fastsatte datoer for dette kurset. Interesserte kan henvende seg direkte til kursholder for mer informasjon. Minimum fire deltagere per kurs.

Påmelding/ytterligere informasjon: Ta kontakt på tlf 02404, kontakt oss via chat, send en henvendelse via vårt kontaktskjema eller kontakt kursholder direkte på telefon 48 34 33 24 eller kaja@vitale.as.


Tenk deg tilfreds: Livsmestring ved bruk av enkle prinsipper


Alle mennesker opplever å ha dårlige dager, preget av stress og/eller ubehagelige følelser, ofte kombinert med tanker om å ikke strekke til eller at noe burde vært annerledes. Dette er en helt normal del av livet. Noen ganger kan imidlertid slike ubehagelige opplevelser og tanker ta overhånd og føre til at vi totalt sett blir mindre tilfredse, samt orker mindre og presterer dårligere enn hva vi er i stand til. Visste du at det er mulig å forebygge og redusere denne typen uheldig stress og ubehag ved hjelp av enkle prinsipper?

Kursets innhold

Hvordan vi oppfatter og forstår det som skjer i og rundt oss, har avgjørende betydning for hvordan vi opplever vår hverdag. «Tenk deg tilfreds:livsmestring ved bruk av enkle prinsipper» er et fire timer langt kurs som gir en innføring i konkrete strategier for endring av urimelige og/eller uhensiktsmessige tanker. Kurset bygger på prinsipper fra kognitiv atferdsterapi, en høyt anerkjent og velbrukt behandlingsmetode for emosjonelle plager. Gjennom kurset lærer du å gjenkjenne ugunstige tanker og tankemåter, samt får konkrete verktøy for å utforske og utfordre disse. Du får også gode råd og tips for hvordan du kan unngå uheldig, langvarig stress og andre psykiske belastninger.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for alle som tror de kan ha utbytte av å lære om stresshåndtering og forebygging av emosjonelt ubehag. Dette gjelder også deg som opplever å håndtere hverdagen på en tilfredsstillende måte, men som ønsker å vite mer om hvordan du kan unngå uheldig stress i fremtiden. Dersom du mistenker at du kan ha en psykisk lidelse, anbefaler vi deg å kontakte enten din fastlege eller en psykolog. Kurset kan med fordel kombineres med samtaler hos en kognitiv terapeut.

Format

Kurset tilbys på kveldstid og varer i fire hele timer, med innlagte småpauser underveis. Enkel servering. Kurset består av en kombinasjon av foredrag og individuelle øvelser. Det åpnes også for spørsmål/diskusjon i plenum for de som ønsker det, men dette er ikke et krav. Alle kursdeltagere får utdelt et kompendium med materiale til eget bruk. Kursholder er psykolog med videreutdanning i kognitiv atferdsterapi og flere års erfaring fra kursvirksomhet.

Pris

Pris per person er kr 950. Betaling skjer med bankkort ved oppmøte. Vi har egne løsninger for bedrifter som ønsker å tilby kurs til sine ansatte, ta kontakt for pristilbud. Vi kommer gjerne til din bedrift og holder kurset der, om det er lettere for deg. Andre grupper kan også bestille et kursopplegg, pris etter avtale.

Regler for påmelding/avmelding

Påmeldingsfrist senest syv dager før kursstart. Avmelding må skje til telefon 48 34 33 24 eller kaja@vitale.as senest 48 timer før kursstart, ved avmelding etter dette vil kursavgift innkreves. Dette gjelder også ved sykdom. Vi tar et forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte for at kursgangen skal gjennomføres. Merk! Det er svært viktig at du er til stede senest fem minutter før kurset starter, da det ikke kan gis garanti for at noen av våre medarbeidere er tilgjengelige og kan låse deg inn når kurset er i gang. Uteblitt deltagelse grunnet forsentkomming vil faktureres på lik linje med andre uteblivelser.

Vel møtt!