Konflikthåndtering for bedrifter

Vi tilbyr hjelp med konflikthåndtering for bedrifter i alle bransjer. I hver eneste virksomhet oppstår det konflikter, små og store, og dersom man ikke håndterer disse på en god måte vil det gi konsekvenser. Konflikthåndtering for bedrifter søker å vende lite hensiktsmessige samspillsmønstre i virksomheten.

Med konflikthåndtering for bedrifter går vi inn så tidlig som mulig i konflikten. Jo lengre konfliktene varer, jo mer krevende er det ofte å komme ut av dem. Konflikter skaper et dårlig arbeidsmiljø som igjen kan føre til sykemeldinger, konsentrasjonsvansker og høy turnover. Konflikthåndtering for bedrifter gir virksomheten verktøy og kunnskap til å takle konflikter på en konstruktiv og effektiv måte.

Ved å bistå med å utvikle sunne samarbeidsforhold og gode prosedyrer er det lettere å ta kontroll over vanskelige situasjoner. Med konflikthåndtering for bedrifter ønsker vi å bidra til et tettere samarbeid og lønnsom drift.

Metoder innen konflikthåndtering for bedrifter


Alle arbeidsplasser er like forskjellige som menneskene som arbeider der, og derfor skreddersyr vi opplegg med konflikthåndtering for bedrifter etter hver enkelt kundes behov og ønsker. I en prosess med konflikthåndtering benytter vi strukturerte metoder, dette kan blant annet være kartlegging, observasjon, intervjuer, metaanalyse og evaluering.