De sentrale brikkene i arbeidslivet er motiverte, engasjerte og effektive medarbeidere. Arbeidsevnen påvirkes dersom man opplever problemer privat eller på jobb. En stor andel av sykefravær skyldes negativt stress og stressrelaterte lidelser. Dette koster arbeidslivet i form av sykemeldinger, nedsatt effektivitet og utbrenthet. Negativt stress kan ha flere årsaker som f.eks livskriser eller samarbeidskonflikter på arbeidsstedet. Uansett årsak, kan rask psykologhjelp være en god investering for å forebygge og redusere sykefraværet i bedriften.
Vitale psykologsenter kan forebygge utbrenthet og sykefravær ved å bidra med økt psykologisk kunnskap og effektive verktøy til bedriften. Vi kan utarbeide individuelt tilpasset oppfølging i samarbeid både med de ansatte og
arbeidsplassen i form av seminarer, workshops og individuelle samtaler.