Menneskene er de viktigste ressursene i arbeidslivet. Alle bedrifter er avhengig av at de ansatte er i balanse, for at de skal kunne konsentrere seg om sine arbeidsoppgaver fullt ut.

Det stilles krav til oss på mange fronter, både i arbeidslivet og privat. Mange opplever dessuten en eller flere personlige kriser i løpet av livet. Da kan det være av stor betydning å få rask tilgang til en psykolog.

En bedriftsavtale med oss garanterer rask og profesjonell støtte til medarbeidere og ledere. Tidlig hjelp øker sannsynligheten for gode resultater. Vitale psykologsenter sikrer organisasjonen relevant psykologisk bistand når behovet oppstår.
Temaer for psykologsamtaler kan være:
  • Stress
  • Søvnvansker
  • Omorganisering
  • Samlivsbrudd
  • Livsstilsendring
  • Kriser
  • Depresjoner/nedstemthet
  • Angst