Lederrollen er krevende og forventningene er ofte høye. Ledere har et stort ansvar og rollen kan oppleves både utfordrende og til dels ensom. Gode menneskelige og kommunikative ferdigheter er nødvendige lederegenskaper.

God ledelse har en dokumentert effekt på organisasjonens ytelse, og en forutsetning for at organisasjonen skal lykkes. Vitale tror på økte prestasjoner, bedre trivsel og økt lønnsomhet gjennom bedre ledelse. Nøkkelen for å lykkes er å kunne motivere og ta hånd om både seg selv og medarbeidere. Vi jobber for å styrke individet i lederrollen for å bringe frem hans/hennes fulle potensiale.
Gjennom personlig veiledning får lederen hjelp til å ivareta seg selv, sortere og prioritere blant oppgaver og forventninger.
Vanlige temaer innenfor lederveiledning:
  • Kommunikasjon
  • Bevisstgjøring av lederens styrker og utviklingsområder
  • Håndtering av vanskelige personalsaker
  • Krisehåndtering
  • Stressmestring
  • Håndtering av endringsprosesser
  • Motivasjonsarbeid
  • Hvordan få frem det beste i andre?