Konflikter kan oppstå i alle bedrifter. De starter ofte i det små, men kan utvikle seg til å involvere mange ansatte. Konflikter på arbeidsplassen koster. De stjeler energi, skaper et dårlig miljø, og kan føre til sykemeldinger, høy turnover og redusert effektivitet. Det er derfor viktig å gripe fatt i samarbeidsproblemer på et tidlig tidspunkt. Vitale psykologsenter har fokus på å snu uhensiktsmessige samspillsmønstre på arbeidsplassen. Vi kan bistå med å utvikle samarbeidsforhold og prosedyrer som gjør det lettere å håndtere vanskelige situasjoner. God konflikthåndtering fører til
økt fokus og lønnsom drift.
Vitale benytter strukturerte metoder i en konflikthåndteringsprosess. Komponenter i en slik prosess kan være kartlegging, observasjon av team og samhandling, strukturerte intervjuer, metaanalyse og evaluering. I samspill med den aktuelle organisasjon skreddersyr vi prosessen.