Bedrifter

De sentrale brikkene i arbeidslivet er motiverte, engasjerte og effektive medarbeidere.
Ansatte med høy arbeidskapasitet sikrer bedriften optimal effektivitet og lønnsomhet.
Arbeidsevnen påvirkes dersom man opplever problemer privat eller på jobb. Psykiske
vansker er svært utbredt, og er den nest største årsaken til sykemelding i Norge. I følge
folkehelseinstituttet vil en tredjedel av den norske befolkningen få en psykisk lidelse i
løpet av livet. Det offentlige tilbudet til mennesker med psykiske vansker er begrenset,
og det tar ofte lang tid å få riktig hjelp. Rask psykologhjelp er en god investering for å
forebygge og redusere sykefraværet i bedriften. Vitale psykologsenter tilbyr et bredt spekter av tjenester til næringslivet. En bedriftsavtale med oss garanterer rask og profesjonell støtte til medarbeidere og ledere.


Vitale psykologsenter tilbyr:
Vitale psykologsenter tilbyr også skreddersydde kurs og workshops tilpasset din bedrift.

Psykologsamtaler

 Menneskene er de viktigste ressursene i arbeidslivet. Alle bedrifter er avhengig av at...
Les mer

Stressmestring

 De sentrale brikkene i arbeidslivet er motiverte, engasjerte og effektive medarbeidere. Arbeidsevnen...
Les mer

Konflikthåndtering

 Konflikter kan oppstå i alle bedrifter. De starter ofte i det små, men kan utvikle seg til...
Les mer

Lederveiledning

 Lederrollen er krevende og forventningene er ofte høye. Ledere har et stort ansvar...
Les mer